Атитюд

Атитюд (від англ. “attitude” – ставлення, установка) — це загальна оцінка у соціальній психології, настанова або емоційна реакція людини на об’єкт, ідею, подію чи інші стимули. Це може бути позитивний, негативний або нейтральний настрій, який виникає на основі індивідуального досвіду, культурних уявлень, соціального оточення та інших факторів.

Атитюд може бути виражений як словесно, так і невербально, включаючи жести, міміку, тон голосу та інші знаки. Це може також включати явне висловлювання думки про об’єкт або неявні прояви оцінки, які можуть бути складні для виявлення.

Атитюди можуть впливати на поведінку людини, її рішення та сприйняття навколишнього середовища. Вони можуть формуватися у різний спосіб, включаючи особистий досвід, взаємодію з іншими людьми, засоби масової інформації та інші чинники.

Важливим аспектом атитюдів є їх стійкість. Хоча атитюд може змінюватися внаслідок нової інформації чи досвіду, він може бути також досить стійким і складним для зміни.

Узагальнюючи, атитюд у соціальній психології можна визначити як загальну оцінку або емоційну реакцію людини на об’єкт, ідею, подію чи інший стимул, який може впливати на її поведінку, рішення та сприйняття навколишнього середовища.

Незважаючи на відсутність видимих причин, задля профілактики рекомендуємо звертатися до кваліфікованих спеціалістів у “Просторі Психологів” лише у кілька ваших кліків у “Підборі фахівця”.