Андрогінність

Андрогінність (від дав.-гр. “άνδρας”- чоловік і дав.-гр. “γυνή”- жінка) — це стан, коли у людини виражені як чоловічі, так і жіночі риси характеру і поведінки. Людина, яка має андрогінну особистість, може виявляти як м’якість, чутливість та емоційність, характерні для жінок, так і впевненість, наступність та цілеспрямованість, які частіше пов’язуються з чоловічими рисами.

Андрогінна особистість не пов’язана зі статевою ідентичністю, вона може бути притаманна як чоловікам, так і жінкам. У психології, андрогінність розглядається як континуум, на якому люди можуть займати різні позиції від чітко виражених чоловічих або жіночих рис до більш рівномірного поєднання цих рис.

Люди з андрогінною особистістю можуть бути більшою мірою пристосованими до змінюваних ситуацій, демонструвати більшу гнучкість у поведінці й виявляти кращу здатність до емпатії та співпереживання. Однак, вони також можуть мати складнощі у встановленні міцних стосунків через те, що їхні партнери можуть мати ускладнене сприйняття їхньої особистості.

У загальному розумінні, андрогінність розглядається як позитивна риса, що забезпечує гнучкішу та адаптивнішу поведінку, але в певних випадках може викликати конфлікти з соціальними нормами та стереотипами.

Навіть, якщо видимих причин немає, рекомендуємо звертатися для запобігання до спеціалістів “Простору Психологів” лише у кілька ваших кліків у “Підборі фахівця”.