Тест Сонді

Інформація про тест Сонді

Тест Сонді, також відомий як Тест розвитку здібностей Сонді, є одним з найпопулярніших тестів на визначення інтелектуальних здібностей.

Він був розроблений американським психологом Реймондом Сонді в 1937 році та відтоді став одним з найбільш використовуваних тестів на визначення рівня інтелектуальних здібностей.

ОПИС ТЕКСТУ СОНДІ

Тест Сонді складається з ряду завдань, які призначені для вимірювання рівня розвитку різних аспектів інтелектуальних здібностей.

Тест складається з 10 підтестів, які охоплюють різні види здібностей, включаючи вербальну, розумову здатність, аналітичну та просторову орієнтацію, числову логіку та пам’ять.

Кожен підтест містить різні види завдань, які допомагають визначити рівень розвитку окремих здібностей, зокрема:

 • Підтест “Словесне розуміння” оцінює вербальні здібності, шляхом вимірювання рівня знань про синоніми, антоніми та аналогії.
 • У підтесті “Просторова орієнтація” вимірюється здатність до візуалізації та маніпулювання об’єктами в просторі.
 • “Числова логіка” вимірює здатність до логічного мислення та розв’язання складних математичних завдань.
 • У “Загальній пам’яті” оцінюється здатність до запам’ятовування та відтворення інформації.
 • тощо.

Прикметно, що кожен підтест має обмежений час для виконання завдань, що змушує учасників продемонструвати свою швидкість та точність розв’язання завдань.

Важливо, що результати кожного підтесту оцінюються окремо, а потім обчислюється загальний показник інтелектуальних здібностей.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТУ СОНДІ

На практиці тест Сонді використовується для визначення рівня інтелектуальних здібностей в різних контекстах.

Зокрема, у корпоративній психології він може бути використаний як частина процесу набору персоналу для визначення потенційних кандидатів на вакансію.

Також тест Сонді може бути використаний для визначення рівня інтелектуальних здібностей у студентів та їх відбору для вступу до вищих навчальних закладів.

Під час прийому на роботу тест Сонді часто використовується при виборі кандидатів на роботу, особливо у випадках, коли необхідні спеціалісти з високим рівнем інтелектуальних здібностей.

Такі позиції можуть включати наукові, технічні або інженерні роботи, де необхідно розв’язувати складні завдання.

Результати тесту Сонді можуть допомогти роботодавцям здійснити більш об’єктивний відбір кандидата та забезпечити вищий рівень відповідності між специфікацією вакансії і вміннями кандидата.

Корисність тесту Сонді при діагностиці навчальних проблем полягає у тому, що це допомагає виявити студентів, які мають проблеми з розв’язуванням певних завдань, що, в свою чергу, може допомогти вчителям розробити більш ефективну програму навчання.

Наприклад, якщо студент отримує низький бал на завданні з візуального мислення, це може вказувати на те, що у нього є проблеми з відтворенням інформації зображень. Відповідно, у такому випадку, вчитель може розробити програму навчання, яка більше спрямована на вдосконалення вмінь у цій сфері.

У проблематиці покращення самоусвідомлення, тест Сонді може бути корисним і для підвищення рівня самоусвідомлення особистості. Скажімо, людина, яка знає свій рівень інтелекту, може краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони та розвивати свої здібності відповідно.

Також це може допомогти залучити увагу до тих аспектів життя, де необхідно більше зосередження і розвитку.

ПЕРЕВАГИ ТЕСТУ СОНДІ

На практиці, тест Сонді має кілька переваг, які роблять його корисним інструментом для вимірювання інтелектуального рівня людини:

 • По-перше, тест Сонді є стандартизованим тестом
  • це означає, що він має однакову структуру та набір завдань для кожної людини, яка проходить його;
  • дає змогу зрівняти результати тесту між різними людьми та порівняти їх інтелектуальний розвиток.
 • По-друге, тест Сонді містить різні типи завдань
  • дає можливість оцінити рівень розвитку різних типів інтелектуальних здібностей, таких як логічне мислення, просторова уява та мовленнєві здібності;
  • дозволяє визначити сильні та слабкі сторони особистості та зосередитися на розвитку здібностей відповідно до рівня інтелекту.
 • По-третє, тест Сонді може бути використаний як інструмент для підвищення самосвідомості та розвитку особистості.
  • Результати тесту можуть допомогти людині:
   • краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони;
   • зосередитися на розвитку тих здібностей, які вона бажає покращити.

КРИТИКА ТЕСТУ СОНДІ

Хоча тест Сонді має високу популярність, його також критикують за деякі недоліки та обмеження. Наприклад, тест може бути критикований за обмеженість у вимірюванні інтелектуальних здібностей в окремих аспектах та недостатню увагу до інших важливих аспектів інтелекту.

Також, тест може бути критикований за культурну природу його завдань. Наприклад, багато завдань тесту базуються на знаннях англійської мови, що може призвести до невірних результатів у тих, чиї рідні мови відрізняються суттєво.

Також критикують тест Сонді за його ухил до соціального обмеження, адже тест здатний вимірювати інтелект тільки в рамках тих аспектів, які входять до його завдань, що може призвести до неправильних результатів для тих, у кого є високий рівень інтелекту у тих аспектах, які не є розкриті у тесті.

Крім того, тест Сонді може бути недосконалим у вимірюванні швидкості та точності, позаяк іноді людина може відчувати стрес, намагаючись відповісти на завдання якомога швидше, що може призвести до неправильних результатів.

Також, тест може бути підданий критиці за його недостатність оцінювання здатності до розв’язання проблем та творчого мислення.

ПІДСУМКИ

Тест Сонді є одним із найбільш популярних інтелектуальних тестів у світі.

Як і всі інші тести, він має свої переваги та недоліки, а його результати — повинні розглядатися у контексті його обмежень.

Важливо також розуміти, що тест Сонді не є єдиним критерієм для визначення інтелектуальних здібностей людини, і що інтелект включає багато складових, які не включені до завдань тесту.

Отже, використання тесту Сонді для визначення рівня інтелектуальних здібностей повинно бути розглянуте у контексті його обмежень та додаткової інформації про особу, яка тестується.

ПІДБІР ПСИХОЛОГА

Щоби проконсультуватися з психологом щодо проходженя тесту Сонді зокрема та/або психодіагностики загалом,

 1. Якщо викладена вище інформація вам імпонує — звертайтеся до мене безпосередньо через профайл на сайті.
 2. Підберіть фахівців з відповідною експертизою у спеціальному розділі веб-платформи Простір Психологів”.

Автор