Самостійність

Інформація про психопрофілактичні особливості самостійності

Сучасна психологія розглядає самостійність як один із найважливіших аспектів психічного здоров’я особистості, який означає:

 • по-перше, здатність ухвалювати власні рішення, відповідати за свої дії та незалежно діяти в житті;
 • по-друге, що особистість має впевненість у собі та власних можливостях, готова взяти на себе відповідальність за своє життя та не залежить від інших людей.

На практиці, самостійність — це психічний процес, який відбувається впродовж життя кожної людини і на різних етапах життя проявлятися самостійність може по-різному.

Наприклад, дитина, яка тільки починає вчитися самостійно стояти, може бути впевнена у собі тільки тоді, коли її батьки допомагають їй крокувати, але, з часом, коли дитина стає досвідченішою, вона починає робити це самостійно, без допомоги інших.

Практика надання психологічної допомоги, крізь призму якої написана ця стаття, доводить, що для деяких людей, процес набуття самостійності може бути як непростим, так і дуже складним.

Наприклад, людина, яка була завжди під контролем батьків і ніколи не вирішувала власні проблеми самостійно, може відчувати страх або невпевненість у власних силах тощо.

Але перед тим, як надати загальну характеристику психологічних аспектів самостійності, для тих читачів, в яких уже сформувалася потреба починати роботу над покращенням показників самостійності особистості разом з психологом,

Інформую, що у спеціальному розділі веб-платформи Простір Психологів” ви можете здійснити підбір відповідних індивідуальній проблематиці психологів, психотерапевтів чи інших спеціалістів скориставшись простою і ефективною системою “націлювання експертизи на теми, запити, симптоми, методи, проблеми, теми тощо.

ЯКОСТІ САМОСТІЙНОСТІ

Для того, щоб стати самостійним, особистості необхідно розвивати в собі такі якості, як упевненість, вміння ухвалювати рішення, відповідальність, самоконтроль, автономність, результат-орієнтованість, незалежність, відкритість.

 • Перша і, можливо, найважливіша якість – це впевненість у собі.
  • Людина, яка впевнена в собі:
   • знає, що може досягти своїх цілей, має віру в себе і свої можливості,
   • не залежить від думок та оцінок інших людей, оскільки її власна оцінка самої себе є важливішою.
  • Для розвитку впевненості у собі необхідно:
   • відчувати підтримку та пошану від оточуючих,
   • мати саму можливість бути самостійним та ухвалювати власні рішення.
 • Друга якість – це вміння ухвалювати рішення.
  • Самостійні люди:
   • знають, як визначити свої потреби та цілі, і ухвалювати рішення на основі цього,
   • відповідальні за свої вчинки та вирішення проблем, які виникають у їхньому житті.
  • Вміння ухвалювати рішення може бути розвинутим шляхом практики та набуття досвіду у вирішенні різних ситуацій.
 • Третя якість – це відповідальність.
  • Самостійна людина:
   • бере на себе відповідальність за свої вчинки та їх наслідки,
   • розуміє, що її дії мають вплив на її життя та життя інших людей.
  • Відповідальність – це не тільки про те, щоби брати на себе наслідки своїх дій, але і про здатність діяти відповідально в залежності від ситуації.
  • Бути відповідальним означає, що самостійна особистість може адаптувати свої дії до різних умов та ситуацій, що виникають у житті.
 • Четверта якість – це самоконтроль.
  • Самостійна особистість:
   • може контролювати свої емоції та реагувати на ситуації з обережністю та розсудливістю.
   • здатна знаходити способи для зниження рівня стресу та тривоги та зосереджуватися на вирішенні проблеми.
  • Самоконтроль є важливою якістю для того, щоб бути ефективним у вирішенні різних завдань та досягненні мети.
 • П’ята якість – це вміння працювати самостійно.
  • Означає, що особистість може працювати без потреби у постійному контролі та нагляді інших людей.
  • Передбачає уміння організувати свій час та ресурси, щоби досягти своїх цілей.
  • Вміння працювати самостійно є важливим як для професійного, так і для особистого життя.
 • Шоста якість самостійності – вміння доводити розпочаті справи до кінця.
  • Самостійні люди не лише можуть ухвалювати рішення та починати різні завдання, але й завершувати їх належним чином.
  • Довести розпочаті справи до успішного завершення, також означає здатність не піддатися перешкодам на шляху до досягнення мети.
 • Іншим важливим аспектом самостійності є здатність бути незалежним у своїх думках та переконаннях.
  • означає, що людина може досліджувати світ та розуміти його з власної перспективи, а не залежати від думок та оцінок інших людей.
  • дає можливість зрозуміти свої потреби та цілі, і діяти відповідно до них, незалежно від думок інших людей.
 • Також важливим аспектом самостійності є здатність бути відкритим до нових ідей та думок.
  • Самостійна людина може досліджувати різні варіанти та рішення, навіть якщо вони відрізняються від її власних переконань.
  • Вона відкрита для нових можливостей та ідей, що дозволяє їй розвиватися та збагачувати свій світогляд.
 • Нарешті, самостійність поєднує здатність ухвалювати рішення та нести відповідальність за свої вчинки.
  • означає, що людина повинна бути готова не тільки ухвалювати рішення, але і нести відповідальність за їхні наслідки.
  • Самостійність передбачає здатність до самооцінки та саморефлексії, що дозволяє зрозуміти свої помилки та навчитися з них.

Наведені якості (фактори чи аспекти) самостійності доводять, що вона важлива як для розвитку професійної, так і особистої компетентності.

Значною мірою завдяки самостійності особистість може виявити і розкрити свій внутрішній потенціал, а відтак і досягати своїх цілей, причому незалежно від думок та оцінок інших людей.

Водночас, самостійність не є абсолютною характеристикою чи панацеєю, адже самостійно наробити великих помилок також можливо, відтак, для забезпечення належного розвитку самостійності — клієнти все частіше звертаються до психологів.

САМОСТІЙНІСТЬ І ВИХОВАННЯ

Практика підтверджує, що виховання грає важливу роль у розвитку самостійності особистості.

За допомогою різних методів, таких як підтримка, похвала, стимулювання та інші — виховання повинне сприяти формуванню вміння ухвалювати рішення, розвитку самоконтролю, здатності до самостійної роботи та досягнення цілей.

Власне, саме тому, одним із поширених методів виховання самостійності є надання можливості дітям/підліткам брати участь у різних процесах та вирішувати проблеми на рівні своїх можливостей.

Причому, це можуть бути невеликі рішення у повсякденному житті, наприклад, щодо вибору одягу чи страви для сніданку, так і серйозніші, на кшталт рішення щодо вибору курсів у школі чи коледжі.

Для розвитку самостійності важливо:

 1. Надавати дітям можливість висловлювати свою думку та слухати їхні ідеї.
 2. Стимулювати самостійність шляхом похвали за власні рішення та досягнення.
 3. Надавати дітям можливості взяти на себе відповідальність за власні дії.
 4. тощо.

Однак, необхідно пам’ятати, що процес формування самостійності у дітей чи підлітків є постійним та потребує часу.

Тому, важливо не тільки надавати дітям підтримку та допомогу, але і створювати можливості вирішувати проблеми самостійно.

САМОСТІЙНІСТЬ І РОЗВИТОК

Самостійність дозволяє розвивати вміння ухвалювати рішення, бути відповідальним за свої вчинки та досягати поставлених цілей у процесі розвитку особистості.

Зокрема, самостійність допомагає зміцнити психологічну стійкість та знижує рівень тривоги, оскільки людина відчуває себе контролером свого життя.

Однак, як показує практика, розвиток самостійності може супроводжуватися ризиками та викликами.

Наприклад, під час ухвалення важливих рішень може виникнути тривога та нерозуміння, як правильно діяти, брак інформації тощо.

Також треба додати, що збільшення рівня самостійності може вимагати зміни відносин з навколишніми людьми, а це — може бути незручним та несприятливо впливати на взаємодію з оточуючими.

Тому, для успішного розвитку самостійності особистостям необхідно відпрацьовувати навички рішення проблем, а також — змінювати ставлення до себе та до своїх можливостей.

СКЛАДОВІ САМОСТІЙНОСТІ

Самостійність є складною концепцією, що містить багато різних аспектів, основні з яких, на мій погляд, включають:

 1. Спроможність контролювати власні емоційні пориви.
 2. Здатність до розрахунку і планування.
 3. Вміння збирати інформацію для ухвалення раціональних рішень.
 4. Можливість обстоювати свою думку.
 5. Самодисциплінованість.
 6. Саморозвиток.
 7. Достатньо висока самооцінка
 8. тощо.

Усі ці складові самостійності (як і ті, що тут не перелічені), власне, опрацьовуються з урахуванням індивідуального підходу, а також законів та закономірностей психології — на консультаціях, сеансах та сесіях спільно психологом і клієнтом.

ЯК РОЗВИВАТИ САМОСТІЙНІСТЬ?

На випадок, якщо ви хочете стати самостійнішими без залучення психолога, ймовірно, вам можуть допомогти такі рекомендації:

 • Ухвалюйте рішення.
  • Навчіться ухвалювати рішення самостійно, а не залежати від думки інших людей.
  • Збирайте інформацію.
  • Робіть свій власний аналіз ситуації та визначайте, які дії найбільше відповідають вашим цілям.
 • Розвивайте навички самоконтролю.
  • Вивчіть, як контролювати свої емоції та дії.
  • Пам’ятайте, що самоконтроль допоможе вам зробити розумний вибір та уникнути помилок.
 • Встановлюйте цілі та дотримуйтеся їх.
  • Визначайте, що саме ви хочете досягти та встановлюйте конкретні цілі.
  • Плануйте свої дії та стежте за їх виконанням.
 • Вчіться самостійно.
  • Навчіться знаходити необхідну інформацію та аналізувати її.
  • Пам’ятайте, що навчання є важливою складовою розвитку самостійності.
 • Будьте відповідальними за свої дії.
  • Навчіться брати відповідальність за свої вчинки та наслідки.
  • Це означає, що ви повинні бути готові брати на себе відповідальність за те, що ви робите.
 • Розвивайте свою самооцінку.
  • Навчіться аналізувати свої дії та розуміти, які досягнення і недоліки в них є.
  • Розробляйте план дій для свого розвитку та стежте за його виконанням.
 • Встановлюйте межі та вимоги.
  • Навчіться встановлювати межі для себе та інших людей.
  • Пам’ятайте, що здорові відносини базуються на взаємних повазі та вимогах.
 • Знаходьте фахову та іншу підтримку.
  • Не бійтеся звернутися по допомогу до друзів, родичів або професійних консультантів.
  • Важливо мати підтримку людей, які можуть допомогти вам у розвитку самостійності.

ПІДСУМКИ

Самостійність допомагає сучасній особистості самореалізуватися, стати успішною та задоволеною життям, адже дозволяє людині ухвалювати власні рішення, розвиватися та досягати своїх цілей.

Для розвитку самостійності важливо мати здатність контролювати свої емоції, бути організованим та встановлювати цілі.

Розвиток самостійності є процесом, який може зайняти тривалий час та вимагати зусиль, тому для економії часу на “спроби та помилки” — все більше людей не бояться звертатися по допомогу до психологів, психотерапевтів чи інших спеціалістів.

Розвиток самостійності може бути непростим, а інколи і навіть складним завданням, проте, як доводить практика, шляхом здійснення низки кроків та використання підібраних з урахуванням індивідуальних особливостей методів — можна суттєво допомогти людині у цьому процесі.

ПІДБІР ПСИХОЛОГА

Щоби почати діалог з психологом щодо самостійності,

 1. Звертайтеся до мене безпосередньо через цей сайт.
 2. Підберіть фахівців із відповідними кваліфікаціями у спеціальному розділі “Простору Психологів”.