Пасивно-агресивний розлад особистості

Узагальнені з урахуванням сучасного практичного досвіду теоретичні відомості про пасивно-агресивний розлад особистості

Пасивно-агресивний розлад особистості – це психічний стан, при якому людина виявляє агресію при вираженні свого невдоволення, проте робить це із застосуванням пасивних, невиразних методів, що може призводити до негативних наслідків в її власному житті та у взаємодії з іншими.

Пасивно-агресивний стиль спілкування був вперше досліджений у психології в середині 20 століття. Дослідження у цій області вивчають вплив такого стилю взаємодії на міжособистісні відносини, роботу та загальне благополуччя особистості.

Пасивно-агресивний стиль спілкування може бути невидимим для інших, але його ефективне розпізнавання може допомогти у вирішенні конфліктів і встановленні здорових міжособистісних відносин.

Ознаки пасивно-агресивного спілкування:

 1. Неясне висловлення:
  1. Вирази, що можуть бути розцінені як сарказм чи іронія, без прямого висловлення непогодження.
 2. Вибір слів:
  1. Використання загадкових фраз, що можуть викликати непорозуміння або невдоволення, але не є відвертими образами.
 3. Ухилення від прямих питань:
  1. Відмова відповісти на прямі питання або використання ухильних відповідей.
 4. Пасивний опір:
  1. Відмова виконати завдання чи вимоги як форма протесту.
 5. Пасивна агресія:
  1. Вираження агресивних почуттів за допомогою “маскованих” форм, наприклад, через намагання саркастично відзначити чийсь успіх чи рішення.

Як розрізнити пасивно-агресивне спілкування:

 1. Спостереження за тоном і мовою тіла:
  1. Пасивно-агресивне спілкування може супроводжуватися неприродним тоном голосу, зітханнями чи іншими невербальними сигналами.
 2. Аналіз контексту:
  1. Врахування ситуації та контексту може допомогти виокремити пасивно-агресивне спілкування від інших стилів.
 3. Звертання до конкретних слів:
  1. Уникання прямих висловлень та вживання мови, що може бути розцінено як критика чи сарказм.

Як реагувати на пасивно-агресивне спілкування:

 1. Виражайте свої почуття:
  1. Зробіть це прямо і відверто, дозволяючи іншій особі зрозуміти вас.
 2. Ставте конкретні питання:
  1. Це може допомогти уникнути мовчання та розкрити справжній стан справ.
 3. Будьте впевненими в собі:
  1. Збережіть спокій і впевненість під час спілкування, щоб не вдаватися в пасивний або агресивний тон.
 4. Шукайте роз’яснень:
  1. Питайте особу, яка виражається пасивно-агресивно, що саме вона має на увазі, і як ви можете вирішити конфлікт.

Розрізнення пасивно-агресивного спілкування може допомогти в уникненні конфліктів та покращити взаємовідносини.

Пасивно-агресивний розлад не є офіційним діагнозом у медичному сенсі, але використовується для опису осіб, які виявляють певні шаблони поведінки, що мають як пасивні, так і агресивні компоненти.

Симптоми пасивно-агресивного розладу особистості:

 1. Пасивність:
  1. Виразний страх чи незручність виражати свої справжні почуття чи думки.
 2. Агресивність:
  1. Виявлення агресивної поведінки, але без прямого конфлікту, використовуючи замасковані форми вираження.
 3. Злісні сарказм і іронія:
  1. Вживання сарказму або іронії як засобу вираження невдоволення чи негативних почуттів.
 4. Прискіпливість:
  1. Застосування прискіпливих жартів чи коментарів, що можуть бути образливими, але виражені в жартівливій формі.
 5. Пасивний спротив:
  1. Відмова виконати завдання чи вимоги, прихована пасивність як форма протесту.

Лікування та підходи до роботи з пасивно-агресивним розладом часто спрямовані на зміну шаблонів мислення та виявлення конструктивних способів самовираження.

Лікування та дослідження:

 1. Психотерапія:
  1. Індивідуальна або групова психотерапія може допомогти особі виявити та змінити свої пасивно-агресивні шаблони поведінки.
 2. Тренінг комунікативних навичок:
  1. Розвиток навичок виразного висловлення своїх думок і почуттів, а також вміння слухати та сприймати думки інших.
 3. Самоаналіз:
  1. Вивчення та розуміння власних мотивів та шаблонів поведінки.
 4. Дослідження причин:
  1. Вивчення контексту і обставин, які можуть призводити до пасивно-агресивної поведінки.

Розрізнення пасивно-агресивного спілкування у своїх висловах або у висловах оточуючих людей може допомогти в уникненні конфліктів та покращенні здоров’я взаємин.

Автор