Нерішучість

Інформація про психологічну симптоматику нерішучості

Публікації психоенциклопедії, в яких розкривається тема “Психотерапія” крізь призму теоретичних знань та практичного досвіду чотирьох авторок-психологинь: Вікторії Непоти (лінк), Альони Шмиги (посилання на профайл), Вікторії Бардаченко (лінк) та Ірини Саченко (посилання на профайл) — у відповідних вкладках нижче.

Важливо, що ці та інші публікації у “Просторі психологів” не претендують на статус “істини в останній інстанції” та, за згодою авторок, можуть доповнюватися у процесі конструктивного обговорення у коментарях.

 • ІРИНА МОРОЗ
 • ПРОСТІР ПСИХОЛОГІВ

Відповідальність – це поняття, яке означає здатність відповідати за свої вчинки, приймати на себе наслідки своїх рішень та дій. Це проявляється у свідомому прийнятті обов’язків, зобов’язань та визнанні власної ролі у визначенні подій чи результатів.

Відповідальність передбачає:

 1. Усвідомлення і розуміння:
  1. Розуміння того, що ви контролюєте свої вчинки і маєте вплив на події.
  1. Розуміння можливих наслідків своїх рішень та дій.
 2. Прийняття рішень:
  1. Здатність визначати мету і обирати шляхи досягнення цієї мети.
  1. Готовність взяти на себе відповідальність за обрані шляхи дії.
 3. Відданість обов’язкам:
  1. Дотримання обіцянок і виконання зобов’язань перед іншими людьми або перед собою.
 4. Прийняття наслідків:
  1. Готовність приймати наслідки своїх вчинків, навіть якщо вони негативні.
  1. Зусилля виправляти помилки та урівноважувати наслідки.
 5. Взаємодія з іншими:
  1. Співпраця з іншими людьми та прийняття відповідальності за свою частку у спільних завданнях.
 6. Саморозвиток:
  1. Прагнення до вдосконалення і розвитку особистості через навчання і самовдосконалення.

Відповідальність є важливим аспектом особистісного та соціального розвитку, сприяє стабільності відносин, довірі та досягненню особистих та професійних цілей.

Неприйняття відповідальності або безвідповідальність людиною може виявлятися у відсутності бажання або готовності визнати свої обов’язки, прийняти власні помилки чи взяти на себе наслідки своїх дій. Безвідповідальність може проявлятися в різних сферах життя, таких як особисті відносини, робота, навчання чи громадська участь.

Можливі причини безвідповідальності включають:

 1. Страх перед відповідальністю: Люди можуть уникати відповідальності через страх невдачі, критики або неприємностей.
 2. Невпевненість в собі: Низька самооцінка може призвести до того, що людина не вірить у свою здатність впоратися з відповідальністю.
 3. Нехтування своїми обов’язками: Деякі люди можуть не приділяти увагу своїм обов’язкам або вважати, що це не їхній пріоритет.
 4. Невірне переконання: Деякі можуть вважати, що вони не мають контролю над своїм життям чи подіями.
 5. Брак мотивації: Відсутність внутрішньої чи зовнішньої мотивації може призвести до відсутності бажання брати на себе відповідальність.

Безвідповідальність може впливати на якість взаємин, досягнення цілей та загальний розвиток особистості. Для подолання цього стану може бути корисним розвиток навичок прийняття відповідальності, самооцінки та усвідомлення важливості своїх дій в житті.

Психолог може допомогти людині подолати безвідповідальність шляхом розуміння її причин та розвитку необхідних навичок і властивостей особистості. Тут деякі можливі аспекти психотерапії, спрямованої на подолання безвідповідальності:

 1. Аналіз причин: Психолог може допомогти виявити «корені» безвідповідальної поведінки, розкривши можливі емоційні, психологічні та інші внутрішні та фактори.
 2. Самооцінка та самоприйняття: Психотерапія може допомогти розвивати позитивне сприйняття власної особистості, збільшуючи впевненість у собі та віру у власні можливості.
 3. Розвиток мотивації: Психолог може сприяти розробці конкретних важливих для людини цілей і знайти мотивацію для їх досягнення.
 4. Навчання прийняттю відповідальності: Психолог може використовувати різні техніки та вправи, щоб допомогти клієнту розвивати навички прийняття відповідальності за власне життя.
 5. Розвиток копінг стратегій: Вивчення ефективних способів впорядкування стресу може сприяти зміні пасивного ставлення до життя на активне.
 6. Психоедукація: Психолог може рекомендувати літературу, тренінги чи ресурси, які допоможуть клієнту розвивати свої знання і вміння.

Зауважте, що ефективність терапії може залежати від індивідуальних особливостей кожної людини, а також від рівня її мотивації до змін.

Нерішучість – це стан, коли людина не може ухвалити рішення через недостатню впевненість у своїх здібностях, знаннях або нестачу інформації про ситуацію, яка потребує ухвалення рішення.

Цей психологічний симптом може спричинити багато стресу та неспокою, особливо якщо для ухвалення рішення час обмежений.

Іноді нерішучість може бути пов’язана з виникненням страху перед можливими наслідками ухваленого рішення та утворювати фобії.

Для того, щоб подолати нерішучість, необхідно діяти систематично та зосереджено.

Важливо зібрати всю необхідну інформацію, ретельно проаналізувати всі варіанти, визначити свої пріоритети та цілі, та ухвалити власне рішення.

Також можна порадитися з довіреними друзями, колегами або родичами, щоб отримати додаткові точки зору і поради.

Іноді важко подолати нерішучість самостійно, тоді може допомогти звернення до професійного психолога чи психіатра.

Спеціаліст допоможе зрозуміти корені нерішучості та визначити оптимальний шлях для ухвалення рішення.

Як проявляється нерішучість?

Нерішучість може проявлятися по-різному у різних людей, але основні ознаки такі:

 1. Вагання: людина витрачає дуже багато часу на обдумування варіантів та аналізування ситуації, не знаходячи оптимального варіанту.
 2. Страх перед ухваленням рішення: людина боїться ухвалити рішення через страх помилки, що може призвести до негативних наслідків.
 3. Постійне звернення до інших за порадою: людина не вірить у свої здібності та компетенції та тому звертається до інших за порадою.
 4. Неспроможність взяти на себе відповідальність: людина не впевнена в своїх вміннях та знаннях і тому не бажає брати на себе відповідальність за ухвалене рішення.
 5. Перенесення ухвалення рішення на потім: людина може відкладати ухвалення рішення на потім, сподіваючись на появу більш інформованої ситуації.

Ці ознаки можуть бути симптомами нерішучості, яка може бути настільки серйозною, що перешкоджає досягненню особистих та професійних цілей.

Причини розвитку нерішучості

Існує безліч причин, які можуть спричинити розвиток нерішучості, деякі з них:

 1. Неуважність до власних потреб. Якщо людина не має чіткої картини про свої потреби та цілі, то може виникнути нерішучість при ухваленні рішень, оскільки вона не знає, що саме їй потрібно досягти.
 2. Несприйняття змін. Люди, які не переносять змін, можуть бути нерішучими через страх невідомого або незнайомого.
 3. Страх помилок. Люди, які бояться зробити помилку, уникають ухвалення рішень, щоб не викликати негативних наслідків.
 4. Недостатність інформації. Якщо людина не має достатньої інформації або знань про ситуацію, то може бути важко ухвалити рішення.
 5. Перенавантаження. Надмірна кількість завдань і рішень, які треба ухвалити, викликають перенавантаження та втому, що може привести до нерішучості.
 6. Поганий настрій. Вплив негативних емоцій, таких як депресія та тривога, може призвести до нерішучості.
 7. Несприйняття ризиків. Люди, які не люблять ризикувати, можуть відкладати ухвалення рішень, щоб уникнути можливого ризику.

Ці фактори можуть бути складними індивідуальними факторами, які спричиняють нерішучість у різних людей.

Як подолати нерішучість?

Нерішучість може стати перешкодою для досягнення особистих та професійних цілей, тому дуже важливо діяти, щоб подолати цей стан.

Ось декілька порад, які можуть допомогти подолати нерішучість:

 1. Зібрати необхідну інформацію. Збір достатньої інформації про ситуацію може знизити невизначеність та створити чіткіше розуміння ситуації, що може допомогти ухвалити рішення.
 2. Аналізувати варіанти. Розглядання усіх можливих варіантів та їх наслідків може допомогти знайти оптимальне рішення.
 3. Зробити план дій. Розробка плану дій може допомогти крок за кроком рухатися до мети та уникнути надмірної невпевненості.
 4. Порадитися з іншими. Обговорення з іншими допоможуть отримати нову інформацію та погляди, що сприятиме ухваленню кращого рішення.
 5. Взяти на себе відповідальність. Прийняття відповідальності за власні дії та рішення може збільшити впевненість та знизити невпевненість.
 6. Вчитися на помилках. Розуміння того, що не існує ідеального рішення та деякі помилки є частиною процесу, допоможе перетворити помилки на можливості для вивчення та поліпшення.
 7. Діяти. Іноді краще діяти та виправляти помилки в процесі, ніж нічого не робити через невпевненість.

Загалом, дії для подолання нерішучості мають бути індивідуальними для кожної ситуації.

Підсумки

Тема нерішучості є досить складною, оскільки її причини та прояви можуть варіюватися у різних людей та ситуаціях.

Нерішучість може перешкоджати досягненню особистих та професійних цілей та потребує подолання.

Таким чином, щоб подолати нерішучість, можна використовувати різні стратегії, такі як збір інформації, аналіз варіантів, розробка плану дій, поради від інших людей, взяття відповідальності та діяльність.

Фахівці у Просторі Психологів радять пам’ятати, що подолання нерішучості є індивідуальним процесом і може вимагати часу та терпіння.


ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “сімейний психолог”, “психотерапевт” і “психіатр” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

СПІВАВТОРСТВО PSY-PEDIA

Існує можливість для фахівців, профайли яких розміщені на веб-платформі — додати на окрему вкладку цієї (як і будь-якої іншої) сторінки “Психоенциклопедії” унікальну авторську інтерпретацію даної чи будь-якої іншої з існуючих чи додаткових тем.

Якщо ви — дипломований/а психолог/иня і вам це цікаво:

Authors