Комунікаційна культура

Узагальнена інформація про поняття "комунікативна культура" у Психоенциклопедії на веб-платформі psyhology.space

Термін  виник у науковій літературі в другій половині XX століття і був запроваджений вченими-комунікологами. 

Одним з перших, хто його використовував, був німецький комуніколог Фелікс Каппер, який у 1957 році написав працю “Етика та комунікація”, у ній  досліджував етичні аспекти міжособистісної комунікації.

Пізніше, у 1960-1970-х роках, термін став досить популярним у наукових дослідженнях, зокрема у працях таких авторів, як Ерік Берн, Пітер Друкер, Майкл Фулер, Еверетт Роджерс та інші.

Згодом  став широко використовуватись у практичній діяльності, особливо в галузі менеджменту, організаційного розвитку та тренінгів з розвитку комунікативних навичок.

ВИЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Комунікаційна культура – це система звичок, норм і правил спілкування, яка регулює взаємодію між людьми в різних сферах життя.

До неї відносяться знання, уміння та навички, необхідні для ефективної і взаємовигідної комунікації.

Розглядається як складова частина загальної культури суспільства, оскільки спілкування є одним з основних засобів обміну інформацією.

Воно включає в себе не тільки вербальну комунікацію (словесне спілкування), але й невербальну (жести, міміка, тональність голосу тощо).

Основні принципи комунікаційної культури включають:

  • повагу до інших людей,
  • вміння слухати і розуміти,
  • бути відкритим до інших точок зору,
  • виражати свої думки і почуття чітко та зрозуміло,
  • уникати образливої мови і конфліктів
  • тощо

Важливою складовою є також здатність до адаптації  щодо різних ситуацій і співрозмовників, це вимагає розуміння культурних різниць і відмінностей у способі спілкування.

Явище має велике значення в освіті, бізнесі, політиці, суспільному житті та багатьох інших аспектах.

Шляхи розвитку комунікаційної культури

Актуальним залишається питання: як можна розвивати комунікаційну культуру?

Для цього є кілька способів. Наприклад, оволодіти невербальною комунікацією, такою як жести, міміка, тон голосу, це може допомогти  краще розуміти та взаємодіяти з людьми. 

Основним є розуміння, які сигнали вона може передавати та як їх правильно інтерпретувати. Також, розвитку сприяє чітке та зрозуміле вираження своїх думок та почуттів. 

Важливо розуміти, що різні культури можуть мати відмінності у способі спілкування та використання мови.

Вивчення культури інших країн сприяє міжнаціональному розвитку комунікаційної культури.  

Комунікаційна культура у роботі психолога

Психологи повинні бути вмілими в спілкуванні з клієнтами, оскільки це є ключовим аспектом їхньої професійної діяльності.

Успіх терапії часто залежить від того, наскільки ефективно психолог може взаємодіяти зі своїми клієнтами.

Вони повинні відчувати, що їхні емоції та проблеми розуміють, приймають, а також що їхня конфіденційність зберігається.

Тому психолог повинен мати відмінні навички слухання та розуміння, а також знати, як використовувати мову та невербальну комунікацію для побудови довірливих взаємин зі своїми клієнтами.

Крім того, психолог повинен бути вмілим у спілкуванні з колегами та іншими фахівцями, оскільки це може допомогти у співпраці та обміні знаннями та досвідом.

Таким чином, вміння будувати ефективні взаємини та спілкуватися з різними людьми є важливою складовою професійної успішності психолога.

Комунікаційна культура є ключовим елементом для досягнення цих цілей. 

Чи може психолог допомогти розвивати навички комунікаційної культури?

Поширеною є практика звернень до психолога з метою навчитись правильно здійснювати комунікацію з іншими.

Перш за все, він допомагає клієнтам розібратися з їхніми комунікаційними проблемами та пояснює як  ефективно спілкуватися з іншими людьми.

Використовує  різні методики, щоб допомогти розвинути навички слухання, висловлювання думок, виявлення та розв’язання конфліктів і так далі. 

Крім того, психолог може надавати рекомендації, як поліпшити комунікаційні навички та розвинути більш ефективні стратегії спілкування.

Щобільше, спонукає виявляти свої емоції та висловлювати їх адекватно, а також використовувати невербальну комунікацію для поліпшення спілкування.

Фахівець може вести тренінги з комунікаційної культури для груп людей, які мають спільну мету, наприклад, для команди в офісі або для групи студентів.

Такі зібрання включають різні вправи та завдання спрямовані допомогти учасникам навчитися ефективно спілкуватися та розвивати взаємодію між собою на різних комунікативних рівнях.

Таким чином, психолог сприяє розвитку комунікаційної  культури через індивідуальні консультації, воркшопи, тренінги та інші формати зустрічей.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “соціальний психолог”, “корпоративний психолог” і “дитячий психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

  • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
  • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор