Категорії соціальної психології

Загальна інформація про категорії соціальної психології

Соціальна психологія – це галузь науки, що досліджує, як люди взаємодіють між собою та взаємодіють з оточуючим світом у соціальних ситуаціях.

Ця галузь психології досліджує різноманітні соціальні процеси, включаючи сприйняття, мислення, взаємодію в групах, конфлікти, владу та лідерство, соціальні норми та культурні відмінності.

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Соціальне сприйняття
 • Соціальна взаємодія
 • Соціальна поведінка
 • Соціальна ідентичність
 • Соціальна влада
 • Соціальна когніція
 • Соціальна психологія конфлікту

У соціальній психології існує безліч категорій, які досліджують різні аспекти людської поведінки та сприйняття в соціальних ситуаціях.

Основні з них включають соціальне сприйняття, соціальну взаємодію, соціальну поведінку, соціальну ідентичність, соціальну владу, соціальну когніцію та соціальну психологію конфлікту.

Соціальне сприйняття визначає, як люди сприймають соціальну інформацію та інтерпретують її.

Наприклад, люди можуть мати стереотипи про різні соціальні групи, що може впливати на їхнє сприйняття та поведінку відносно цих груп.

Соціальна взаємодія досліджує, як люди взаємодіють один з одним, включаючи комунікацію, взаємодію в групах та міжкультурну взаємодію.

Наприклад, дослідження соціальної взаємодії може допомогти зрозуміти, як ефективно спілкуватись з іншими людьми та побудувати успішні відносини.

Соціальна поведінка досліджує, як соціальні фактори впливають на поведінку людей, включаючи соціальну відповідальність, агресію та альтруїзм.

Наприклад, дослідження соціальної поведінки може допомогти зрозуміти, чому люди допомагають іншим у складних ситуаціях та як можна збільшити соціальну відповідальність.

Соціальна ідентичність вивчає, як люди відчувають свою належність до різних соціальних груп, включаючи гендерну, расову, національну та етнічну ідентичність.

Людина може бути свідомо або несвідомо пов’язана з різними соціальними групами, і це може впливати на її поведінку та сприйняття оточуючого світу.

Соціальна влада вивчає те, як влада визначає поведінку та рішення людей.

Люди можуть бути під впливом інших людей, які мають більше влади або авторитету, і це може впливати на їхні рішення та дії.

Соціальна когніція досліджує, як люди сприймають, розуміють та інтерпретують соціальну інформацію.

Ця категорія включає дослідження процесів сприйняття стереотипів, первинного враження та атрибуції, або приписування причин діям інших людей.

Соціальна психологія конфлікту вивчає, як виникають та вирішуються конфлікти між людьми та групами.

Це може включати дослідження причин конфліктів, способів їх вирішення та взаємодії між конфліктуючими сторонами.

Знання про ці основні категорії соціальної психології дозволяє краще зрозуміти та пояснити багато соціальних явищ та процесів, що відбуваються в нашому житті.

Наприклад, знання про соціальну ідентичність може допомогти зрозуміти, чому деякі люди ставляться до інших з недовірою або антипатією.

А знання про соціальну взаємодію може допомогти покращити взаємодії між людьми та побудувати успішні відносини в особистому та професійному житті.

Знання про соціальну поведінку може допомогти зрозуміти, чому люди приймають ті чи інші рішення в соціальних ситуаціях та як можна впливати на їхню поведінку.

Отже, соціальна психологія є дуже важливою галуззю психології, яка може допомогти краще зрозуміти та пояснити різноманітні соціальні явища та процеси, що відбуваються навколо нас.

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Соціальна психологія в маркетингу
 • Соціальна психологія в політиці
 • Соціальна психологія в поведінці інтернет-користувачів

Соціальна психологія не є виключно науковою дисципліною, а є також практичною галуззю з великою кількістю застосувань в різних сферах життя.

Приклади застосування соціальної психології можуть бути знайдені у маркетингу, політиці, поведінці інтернет-користувачів та інших сферах.

Наприклад, соціальна психологія в маркетингу може використовуватись для покращення реклами та збільшення продажів.

Це може бути зроблено шляхом розуміння того, як споживачі сприймають продукт та як вони реагують на рекламу.

Застосування соціальної психології у маркетингу може допомогти створити рекламу, яка буде привабливою для споживачів, та збільшити продажі продукту.

У політиці соціальна психологія може допомогти розуміти, як виборці реагують на кандидатів та їхні ідеї.

Застосування соціальної психології може допомогти політичним діячам розуміти, які питання є найбільш важливими для виборців та як їхні реакції можуть бути змінені.

Крім того, соціальна психологія може бути корисною в поведінці інтернет-користувачів.

Наприклад, знання про те, як люди взаємодіють у соціальних мережах та як вони сприймають інформацію, може допомогти створити більш ефективні та привабливі рекламні кампанії в інтернеті.

 • Один з прикладів застосування соціальної психології в маркетингу полягає у використанні поняття “соціальної доказовості” (social proof).

Це поняття описує явище, коли люди діють відповідно до того, як діють інші люди в певних ситуаціях.

Наприклад, якщо багато людей купують певний продукт або послугу, то це може стати сигналом для інших, що це є хорошим продуктом.

Таким чином, реклама, яка використовує соціальну доказовість, може бути ефективною для залучення нових клієнтів.

Наприклад, на сайті може бути розміщена інформація про кількість людей, які вже купили даний продукт, або про відгуки покупців, які залишили свої коментарі про продукт.

Це може допомогти переконати людей, що продукт є якісним та популярним, що може збільшити їхню імовірність купити його.

 • Приклад застосування соціальної психології в політиці полягає в тому, що політичні кандидати можуть використовувати принцип “стратегії зміцнення стосунків“.

Цей принцип відображає те, що люди віддають перевагу співрозмовнику, з яким вони мають більш тісні відносини, і тому довіряють йому більше.

Таким чином, кандидати можуть намагатися встановити більш тісні відносини з виборцями за допомогою засобів соціальної психології.

Наприклад, вони можуть організовувати зустрічі з виборцями, на яких можуть особисто познайомитися з ними та послухати їхніх проблем.

Крім того, кандидати можуть використовувати соціальні мережі, щоб встановити більш тісний контакт з виборцями, наприклад, шляхом публікації персональних повідомлень та відео.

Такі підходи можуть допомогти кандидатам створити більш тісні відносини з виборцями, збільшити їхню впевненість в них як у лідерах та збільшити їхню імовірність підтримати їх у виборах.

 • Приклад застосування соціальної психології в поведінці інтернет-користувачів полягає у використанні так званої “теорії соціальної довіри” для збільшення рівня довіри користувачів до веб-сайтів та онлайн-сервісів.

Згідно з цією теорією, люди більше довіряють веб-сайтам та сервісам, які мають високий рівень соціальної довіри, тобто тим, що надають відповідні відомості про своїх розробників, компанію-власника та інші деталі про свою діяльність, які підтверджують їхню достовірність та професіоналізм.

Одним з прикладів застосування цієї теорії є використання сертифікатів безпеки, таких як SSL-сертифікати, які підтверджують автентичність веб-сайту та гарантують безпеку обміну даними між користувачем та сайтом.

Такі сертифікати можуть підвищити рівень довіри користувачів до сайту та збільшити його відвідуваність.

Крім того, сайти та сервіси можуть використовувати соціальні мережі, щоб додатково підтвердити свою діяльність та довіру до них.

Наприклад, сайти можуть використовувати соціальні кнопки, які дозволяють користувачам побачити, скільки людей вже вподобали чи поділилися контентом на соціальних мережах.

Це може збільшити рівень довіри користувачів та залучити нових відвідувачів.

Отже, соціальна психологія має широке застосування в різних галузях нашого життя.

Вивчення цих принципів може допомогти розуміти, які фактори впливають на поведінку та рішення людей в різних ситуаціях і як можна використовувати ці знання для досягнення певних цілей.

ПІДСУМКИ

Розділ про висновки містить короткий огляд того, яку роль відіграє соціальна психологія в сучасному світі.

Оскільки соціальна психологія досліджує взаємодію людей та їхніх соціальних груп, вона має значний вплив на багато сфер життя.

Соціальна психологія використовується в багатьох галузях, включаючи маркетинг, політику, спорт, освіту та здоров’я.

Вона допомагає краще зрозуміти людську поведінку, взаємодію та соціальні відносини.

Знання про основні категорії соціальної психології, такі як соціальне сприйняття, соціальна взаємодія, соціальна поведінка, соціальна ідентичність, соціальна влада, соціальна когніція та соціальна психологія конфлікту, можуть допомогти краще зрозуміти багато соціальних явищ та процесів, які відбуваються в нашому житті.

В цілому, соціальна психологія відіграє важливу роль в покращенні різних аспектів життя людей та сприяє більш глибокому та точному розумінню соціальних процесів у світі.

ПІДБІР ФАХІВЦІВ

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “соціальний психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “рекламний психолог”, “корпоративний психолог” і “дитячий психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор