Ідентичність

Загальна інформація про ідентичність як категорію соціальної психології у Психоенциклопедії на веб-платформі psyhology.space

Ідентичність є однією з ключових тем у психології. Це поняття відображає, хто ми є, як ми бачимо себе і як ми сприймаємо себе відносно інших людей та світу навколо нас.

Ідентичність відображає, які ролі ми граємо в нашому житті, які цінності ми маємо, які переконання ми висловлюємо та які цілі ми ставимо перед собою.

Ідентичність – це поняття, яке можна вивчати з багатьох різних підходів у психології, включаючи соціальну психологію, розвиткову психологію, когнітивну психологію та психоаналітичну психологію.

Підходи до вивчення ідентичності

 • За підходом соціальної психології:
  • Ідентичність формується в результаті взаємодії з оточуючими нас людьми та соціальними структурами, такими як:
   • сім’я,
   • школа,
   • релігійна організація,
   • та інші
  • Цей підхід підкреслює, що ідентичність є результатом того:
   • як ми сприймаємо себе відносно інших людей,
   • які ролі ми граємо в нашому житті,
   • який вплив має на нас соціальне середовище.
 • За підходом розвиткової психології:
  • Ідентичність формується в результаті розвитку особистості протягом життя людини.
  • Цей підхід підкреслює, що:
   • ідентичність розвивається від дитинства до дорослості
   • є результатом того, як людина сприймає та адаптується до світу навколо себе.
  • Розвиткова психологія підкреслює, що ідентичність може змінюватись протягом життя людини в залежності від змін у соціальному середовищі, досвідів та етапів розвитку.
 • За підходом когнітивної психології:
  • Ідентичність розглядається як продукт того, як людина сприймає та інтерпретує світ навколо себе.
  • Цей підхід підкреслює, що ідентичність формується в результаті того, як:
   • людина сприймає інформацію
   • вона інтерпретує свій досвід
  • За підходом когнітивної психології, ідентичність може бути змінена за допомогою зміни сприйняття та інтерпретації інформації про світ навколо нас.
 • За підходом психоаналітичної психології:
  • Ідентичність розглядається як продукт взаємодії різних частин психіки людини, таких як:
   • я,
   • супер-я
   • воно (ід)
  • Цей підхід підкреслює, що ідентичність формується в результаті того, як різні частини психіки взаємодіють між собою та як вони впливають на дії та поведінку людини.

Всі ці підходи вказують на те, що ідентичність є складним та багатогранним поняттям, яке формується в результаті взаємодії різних факторів, таких як соціальне середовище, розвиток особистості, сприйняття та інтерпретація інформації та взаємодія різних частин психіки людини.

Теорії ідентичності

Ідентичність може бути розглянута з багатьох різних поглядів.

Один зі способів розглядати ідентичність – це зрозуміти, як людина визначає себе відносно різних груп та соціальних категорій.

Так, наприклад, людина може визначати себе відносно своєї нації, релігії, професії, статі, сексуальної орієнтації тощо.

Цей підхід до розуміння ідентичності базується на теорії соціальної ідентичності, запропонованій соціальним психологом Генрі Тажфелом та його колегами.

Теорія соціальної ідентичності відображає те, що ідентичність людини базується на її відношенні до соціальних груп, до яких вона належить.

Людина може відчувати ідентичність з різних соціальних груп, і це може впливати на її поведінку та дії.

Так, наприклад, якщо людина відчуває себе членом своєї нації, вона може бути більш схильною до підтримки національних інтересів та боротьби за незалежність своєї країни.

Дослідження показали, що люди, які мають високий рівень ідентичності зі своєю соціальною групою, зазвичай більш задоволені своїм життям та мають вищий рівень самооцінки.

Однак, якщо ідентичність зі своєю групою перетворюється на фанатичну прив’язаність, це може вести до конфліктів та дискримінації.

Іншим підходом до розуміння ідентичності є підхід, який базується на теорії самовизначення, запропонованій Едвардом Деці та Річардом Райаном.

Згідно з цією теорією, ідентичність людини формується в результаті того, як вона розвиває свої особистісні цінності

Для цього людина повинна мати можливість самостійно визначати свої цілі та бажання, а також мати можливість здійснювати вибір та контролювати свої дії.

Якщо людина відчуває, що вона не може самостійно вирішувати своє життя, це може призвести до втрати ідентичності та погіршення психічного стану.

Іншим аспектом підходу до ідентичності, запропонованому Деці та Райаном, є те, що людина може відчувати різні рівні ідентичності з різними аспектами свого життя, такими як родина, робота, хобі, спільнота тощо.

Кожен з цих аспектів може мати велике значення для людини та впливати на її життя.

Ідентичність може бути різною для різних людей, і вона може змінюватися протягом життя внаслідок різних факторів, таких як досвід, соціальне середовище, культурні зміни тощо.

Наприклад, коли людина мігрує в іншу країну, вона може відчувати нестабільність своєї ідентичності, оскільки вона стикається з новою культурою, мовою та соціальними нормами.

Типи ідентичності

Крім того, існують різні типи ідентичності, такі як особистісна ідентичність, соціальна ідентичність, культурна ідентичність тощо.

Особистісна ідентичність відображає те, як людина розуміє себе як індивідуума та які цінності, переконання та бажання вона має.

Соціальна ідентичність відображає те, до якої соціальної групи людина відноситься та як ця група впливає на її поведінку та самооцінку.

Культурна ідентичність відображає те, як людина ідентифікується з певною культурою, її традиціями, мовою та іншими культурними аспектами.

Особливу увагу слід приділяти ідентичності підлітків, оскільки саме у цей період формується особистісна ідентичність.

За теорією ідентичності, підлітки можуть відчувати кризу ідентичності, коли вони починають запитувати себе, хто вони такі та який їхня роль у світі.

Це може призводити до різних проблем, таких як депресія, тривога, проблеми зі здоров’ям та інші.

У цьому віці особливо важливо, щоб підлітки мали можливість експериментувати зі своєю ідентичністю та визначати свої цілі та бажання, що може допомогти їм розвинути свою особистість.

Також важливо, щоб підлітки мали підтримку та можливість спілкуватися зі своїми батьками, вчителями та іншими дорослими, що може допомогти їм знайти свій шлях.

Вплив ідентичності на різні сфери життя

Ідентичність може також впливати на стосунки між людьми. Наприклад, коли дві людини мають різну ідентичність, це може створювати конфлікти та проблеми у стосунках між ними.

У той же час, коли люди мають схожу ідентичність, це може допомогти їм знайти спільну мову та розвинути глибші стосунки.

Ідентичність також може впливати на професійний розвиток людини. Якщо людина розуміє свої цілі та бажання, вона може краще зорієнтуватися на вибір професії та розвиток своєї кар’єри.

Крім того, якщо людина має сильну ідентичність в певній професії або галузі, вона може бути більш мотивованою та успішною в своїй роботі.

Ідентичність може також впливати на наші політичні переконання та поведінку.

Люди з різними ідентичностями можуть відмінно реагувати на різні політичні питання та вибір кандидатів на виборах.

Наприклад, люди з різними культурними ідентичностями можуть мати різні погляди на відносини між націями, міграційну політику та інші соціальні питання.

Отже, ідентичність є важливим аспектом нашої особистості, який впливає на наше життя в багатьох аспектах, від самооцінки та поведінки до стосунків, професійного розвитку та політичних переконань.

Розуміння своєї ідентичності може допомогти нам зрозуміти себе краще, знайти своє місце в світі та розвиватися як особистість.

Способи розвитку ідентичності та самопізнання

 1. Рефлексія
  • Відведення часу на рефлексію є важливим кроком у зрозумінні себе та своєї ідентичності.
  • Це може включати в себе записи у щоденнику, медитацію або просто роздуми над тим, що для вас важливе у житті та хто ви такі.
 1. Комунікація
  • Спілкування з іншими людьми може допомогти вам зрозуміти свої цінності та переконання, а також розширити свої знання про світ.
  • Важливо вміти слухати інших, висловлювати свої думки та домовлятися про спільні рішення.
  • Крім того, зв’язки з іншими людьми можуть допомогти вам знайти підтримку та інші корисні ресурси в житті.
 • Розвиток навичок
  • Навички, такі як критичне мислення, проблемне вирішення, керування часом та ефективне спілкування, можуть допомогти вам досягти успіху в різних аспектах життя.
  • Важливо витрачати час на навчання та розвиток цих навичок, щоб стати більш компетентним та самодостатнім у своєму житті.
 • Здоров’я та самопідтримка
  • Негативний вплив стресу та перевантаження може відчутно впливати на вашу якість життя та здоров’я.
  • Важливо витрачати час на самопідтримку, таку як фізичну активність, здорове харчування та розваги, щоб зменшити ризик розвитку фізичних та психічних проблем.
 • Пошук значення та цілей
  • Знання того, що вам дійсно важливо та досягнення цілей, що відповідають вашій ідентичності та цінностям, може надати вам сенс та задоволення в житті.
  • Важливо витрачати час на пошук своїх цілей та розвиватися у напрямку, що вас цікавить.
 • Експериментування
  • Спробуйте нові речі та досвіди, які вас зацікавлюють, щоб дізнатися більше про себе та свої інтереси.
  • Це можуть бути нові хобі, курси або подорожі.
 • Аналіз
  • Розгляньте свої попередні дії та рішення, щоб зрозуміти, як вони відображають ваші цінності та ідентичність.
  • Це може допомогти вам зрозуміти, чому ви дієте певним чином та як це пов’язано з вашою особистістю.
 • Пошук допомоги
  • Якщо ви відчуваєте, що вам складно зрозуміти себе та свою ідентичність, вам може знадобитися допомога від професійного психолога.
  • Вони можуть допомогти вам розвинути своє самопізнання та знайти способи вираження своєї ідентичності.

Крім того, важливо пам’ятати, що ідентичність може змінюватися протягом життя.

Люди можуть змінювати свої цінності, переконання та інтереси, що може призвести до зміни їх ідентичності. Це не є поганим або незвичним явищем, а скоріше нормою.

У підсумку, ідентичність є важливою частиною нашої особистості та впливає на наші дії та поведінку в різних аспектах життя.

Розуміння своєї ідентичності та розвиток її може допомогти нам знайти своє місце в світі та розвиватися як особистість.

Важливо допомагати один одному у розвитку та збереженні наших індивідуальних та колективних ідентичностей.

Підсумки

Ідентичність є складним та багатогранним поняттям, яке визначає, хто ми є, які цінності та переконання ми маємо та які інтереси маємо.

Вона впливає на наші дії та поведінку в різних аспектах життя, від взаємин з оточенням до вибору професії та стилю життя.

У розвитку ідентичності важливу роль відіграють різноманітні фактори, такі як культурні, соціальні та біологічні впливи, розвиток самосвідомості та самоповаги, а також досвід експериментування та аналізу своїх дій та рішень.

Неважливо, яку ідентичність ми маємо, важливо допомагати один одному у розвитку та збереженні наших індивідуальних та колективних ідентичностей.

Колективна ідентичність може згуртовувати людей та сприяти побудові спільного майбутнього, але важливо пам’ятати про необхідність поваги та толерантності до різних ідентичностей та переконань.

Нарешті, важливо пам’ятати, що ідентичність може змінюватися протягом життя, тому не потрібно боятися розвиватися та змінювати свої цінності та інтереси.

Важливо досліджувати себе та знаходити нові способи вираження своєї ідентичності, щоб розвиватися як особистість та досягати своїх цілей.

Підбір фахівців

У спеціальному розділі веб-платформи можна зручно і швидко підібрати експертів як за однією основною спеціалізацією, скажімо “соціальний психолог”, так і одразу за кількома, наприклад “рекламний психолог”, “корпоративний психолог” і “дитячий психолог” тощо

Універсальний і простий алгоритм “націлювання експертизи” у Просторі Психологів дозволяє, при потребі чи бажанні, додавати до параметрів відбору і такі атрибути як відчуття, скарги, ціна, спеціальність, метод, стать, мова (автоматично — українська, звісно ж), досвід, стиль, галузі тощо

Інтуїтивно зрозуміла послідовність підбору фахівця на psychology.space здатна забезпечувати 100% взаємовідповідність фахівця і клієнта буквально з першого разу, що, серед іншого:

 • неабияк економить час клієнтів на безпосередній пошук потрібного рішення
 • позбавляє і клієнтів, і фахівців необхідності витрачати дорогоцінні перші хвилини консультації на достеменне з’ясування взаємовідповідності

Автор