Формування цінностей особистості

Заснована на практичному професійному досвіді інформація про формування цінностей особистості у "Психоенциклопедії"

Фактори, що впливають на формування цінностей

Формування цінностей особистості – складний і багатогранний процес, який визначає характер, погляди та поведінку кожної людини. Основні впливи на цей процес включають сім’ю, освіту, оточуюче середовище та культурні чинники.

Сім’я є першим соціальним оточенням, де формуються основні цінності. Взаємини з батьками, старшими родичами визначають ставлення до роботи, взаємин з іншими людьми та важливість моральних принципів.

Освіта впливає на розвиток світогляду і розуміння цінностей. В умовах навчання формується критичне мислення, толерантність та ціннісна орієнтація.

Оточуюче середовище, включаючи друзів, колег та соціальні групи, також вносить вагомий внесок у формування цінностей. Взаємодія з різноманітними людьми сприяє розширенню горизонтів і усвідомленню різноманітності точок зору.

Культурні чинники, такі як традиції, мистецтво, релігія, грають важливу роль у визначенні цінностей. Сприйняття краси, справедливості, етичних принципів визначається культурним контекстом, у якому виросла особистість.

 Автори Теорії поколінь – економіст Нейл Хоув та історик Вильям Штраус вважали, що цінності у людини формуються до 11-14 років. Звісно, набір цінностей може змінюватись, але для цього потрібні значні зміни у світогляді людини. Ось чому погана ідея  – намагатись змінити цінності іншої людини. Тому і рекомендують роботодавцям ще на етапі співбесіди визначити наскільки цінності кандидата співпадають із цінностями компанії.

Загалом, формування цінностей є невід’ємною частиною життєвого шляху, і воно продовжується протягом усього життя, піддаючись впливу нового досвіду та оточення.

Роль цінностей в житті людини

Цінності відіграють ключову роль у формуванні психічного здоров’я і загального благополуччя особистості. Сприйняття особистісних цінностей і відповідність їм може мати ряд психологічних впливів:

1. «Сенс життя»: Визначені цінності надають життю осмислений характер, допомагаючи особі зорієнтуватися в своїх цілях та виборах. Є опорою людині в складних життєвих ситуаціях. Пригадайте історію життя в концтаборах Віктора Франкла та Едіт Егер.

2. «Емоційне благополуччя»: Відповідність особистісних цінностей забезпечує більш стійкий рівень емоційного комфорту та задоволення від життя.

3. «Стресостійкість»: Коли особисті цінності взаємодіють із стратегіями подолання стресу, це сприяє високому рівню стресостійкості та адаптації до труднощів.

4. «Мотивація та самодисципліна»: Цінності слугують мотиваційними факторами, спонукаючи до досягнення цілей та підтримання внутрішньої дисципліни.

5. «Міжособистісні відносини»: Особисті цінності можуть впливати на вибір друзів та партнерів, що сприяє створенню більш гармонійних міжособистісних відносин.

6. «Етична поведінка»: Особисті цінності визначають етичний компас особистості, впливаючи на її моральні вибори та дії в різних ситуаціях. Відповідність цінностям сприяє формуванню відповідальності.

7. «Творчість та самовираження»: Відповідність особистим цінностям може стимулювати творчий потенціал та самовираження, що є важливим для особистісного розвитку та задоволення від власного творчого внеску.

8. «Соціальна взаємодія»: Люди з схожими цінностями можуть легше знаходити спільну мову, що сприяє взаєморозумінню та формуванню сильних соціальних зв’язків.

9. «Самосвідомість»: Розуміння власних цінностей допомагає особистості усвідомити свої прагнення, бажання та визначити власний шлях розвитку.

Узгодження особистих цінностей із зовнішнім світом допомагає побудувати збалансоване та задовільне життя. Важливо розвивати свої цінності, бути відкритим до нового досвіду та враховувати їх вплив на психічне здоров’я та загальний стан благополуччя.

Автор